Chính sách bảo mật

Home » Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website: https://banca.bid/

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn nhập vào biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi User Agent của bạn để hỗ trợ trong việc phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh (hash) được tạo ra từ địa chỉ email của bạn có thể được sử dụng bởi dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có một hình đại diện liên kết với địa chỉ email này hay không.

Quy định bảo mật của dịch vụ Gravatar có thể được tìm thấy tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, hình đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai cùng với bình luận của bạn.

Media

Khi bạn tải lên hình ảnh lên trang web, vui lòng tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS).

Những người truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ các hình ảnh trên trang web.

Cookies

Khi bạn viết bình luận trên trang web, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin như tên, địa chỉ email và địa chỉ website trong cookie.

Những thông tin này giúp bạn không cần phải nhập chúng mỗi khi bạn viết bình luận mới. Cookie này sẽ được lưu trữ trong vòng một năm.

Khi bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ việc sử dụng cookie hay không.

Cookie này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ lưu trữ một số cookie để ghi nhớ thông tin đăng nhập và tùy chọn hiển thị của bạn.

Thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong vòng hai ngày, trong khi các tùy chọn hiển thị sẽ được lưu trữ trong vòng một năm.

Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc đăng bài viết, chúng tôi sẽ lưu trữ một cookie bổ sung trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Cookie này sẽ tự động hết hạn sau một ngày.

Nội dung nhúng từ trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết,…).

Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống như khi bạn truy cập trực tiếp vào trang web đó.

Những trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, kể cả khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Thông tin đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và dữ liệu liên quan sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi chờ duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng.

Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin này.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, bao gồm tất cả các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu trữ về bạn.

Tuy nhiên điều này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu?

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.